Onze bijdrage aan de Energietransitie

De toenemende elektrificatie en de vraag naar duurzame energie- en mobiliteitsoplossingen zullen een blijvend effect hebben op ons dagelijks leven en daarmee ook op de dagelijkse gang van zaken van iedere onderneming binnen en buiten de automotive.
Inmiddels zijn we al 15 jaar de specialist die deze bedrijven mag helpen om op deze snel wijzigende markt in te spelen. Samen met de klant brengen we hiervoor in kaart wat er nodig is om invulling te geven aan een toekomstbestendig businessmodel, zonder daarbij de uitdagingen van vandaag uit het oog te verliezen.

Ook het ontwerpen en implementeren van beleid op het gebied van duurzame mobiliteit voor bedrijven en overheden maakt deel uit van onze bijdrage aan de duurzame transitie. 

Emodz ontwerpt en implementeert businessmodellen voor de hele automotive-keten.

De huidige veranderingen binnen de automotive zijn nog maar het begin. De toekomst brengt nog meer veranderingen in een hoger tempo.

Het aanbod van elektrische voertuigen, en de bewuste wijze waarop steeds meer bedrijven en particulieren met hun mobiliteit en energie omgaan, zijn de overtuigende voorbeelden van deze transitie. Van importeur tot garage op de hoek, en van merkdealer tot leasemaatschappijen, iedereen krijgt te maken met de gevolgen van de mobiliteits-transitie.
Emodz biedt complete oplossingen voor automotive-partijen die willen anticiperen op het veranderende speelveld

meer weten?

Emodz verduurzaamt de mobiliteit van bedrijven en overheden

Bedrijven en instellingen worden gedwongen om uitstoot te reduceren. In veel gevallen is dit kosten neutraal mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van efficiëntie.

Emodz werkt volgens een methode waarbij opdrachtgever telkens opdracht verleent voor een volgende fase en waarbij elke fase een duidelijke deliverable heeft. Hierbij wordt antwoord gegegeven op bijvoorbeeld deze vragen

● Wat is de werkelijke mobiliteitsbehoefte?
● Hoe wordt de mobiliteitsbehoefte nu ingevuld?
● Welke duurzaamheidsdoelstellingen kunnen hier aan gekoppeld worden?
● Heeft men momenteel de beschikking over de juiste (vervoers)middelen om deze doelen te
realiseren en/of invulling te geven aan de ideale situatie?
● Wat is het besparingspotentieel in Euro’s, Kg’s Co2 en efficiëntie?

● Wat zijn zinvolle vervolgstappen?

Adviseurs van Emodz kunnen deze vragen beantwoorden en oplossingen bieden voor de uitdagingen die hierbij ontstaan.

meer weten?

Een wagenpark verduurzamen is een vak apart!

Verduurzamen van mobiliteit vraagt andere kennis en vaardigheden.

Emodz signaleert als adviseur van organisaties die verduurzamen dat veel verduurzamingsprocessen vertraging oplopen of zelfs stagneren door een gebrek aan relevante kennis, draagvlak en ervaring op dit gebied. Op zich is dat niet verwonderlijk, de verantwoordelijke wagenparkbeheerder of inkoper krijgt tenslotte te maken met materie die vrijwel geheel nieuw is. Vooral ook omdat blijkt dat de mobiliteitsbehoefte zelf een cruciaal onderdeel van de uitdaging wordt.

Na een gedegen onderzoek hebben Emodz en IVA Business School speciaal voor wagenparkbeheerders van de bedrijven en overheden die in de dagelijkse praktijk te maken hebben (of krijgen) met duurzaamheidsopgaven, de Masterclass “Duurzaam Mobiliteitsmanagement” ontwikkeld. 

meer weten over de Masterclass?

Emodz werkt(e) o.a. voor

Emodz werkt op dit moment o.a. voor

 

Neem contact met ons op